Graf: Plný text výzkumné zprávy "Pěstounská péče příbuzných - Analýza potřeb"

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 11. 02. 2021

Cílem výzkumu bylo identifikovat potřeby pěstounů, kteří mají svěřené děti do příbuzenské pěstounské péče. Potřeby příbuzenských pěstounů jsou často popisovány z pohledu doprovázejících organizací a třetích osob, ale chybí ucelený pohled na potřeby z pohledu samotných příbuzenských pěstounů. Předkládaný výzkum se tedy zaměřil právě na opomíjenou perspektivu pěstounů.

Výzkum proběhl v šesti navazujících etapách a byl kombinací kvalitativních osobních a skupinových rozhovorů a kvantitativního šetření. Do kvantitativního šetření bylo zapojeno 169 pěstounských rodin z Moravskoslezského kraje.

Autor/ka

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Příbuzenská pěstounská péče