Graf: Odkdy je vhodné povolit dětem sledování některých pořadů v televizi?

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 31. 10. 2011, Aktualizováno: 09. 02. 2021
Od kolika let by dospělí v České republice nechali děti volně se dívat v televizi například na reklamní spoty či pořady se sexuálními či násilnickými scénami?

Ilustrační obrázek - graf

Od kdy je vhodné povolit dětem sledování některých pořadů v televizi?
Typ televizního pořadu od kolika let dítěte
dynamickou a rychlou hudbu a obraz od 10,7
reklamu od 10,8
nereálné ideály, celebrity od 12,5
scény, kde se kouří a pije alkohol od 13,8
ničení majetku od 13,8
sprostá a hrubá slova od 14,6
násilné chování na lidech od 15
sexuální scény od 15,6

Zdroj: Graf byl vytvořen redakcí portálu Šance Dětem za použití materiálů od Zdeňka Slobody a společnosti CVVM (září 2008).

Autor/ka

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Sledování určitých pořadů v TV