Graf: Nejčastější formy kyberšikany u českých dětí

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 01. 02. 2013, Aktualizováno: 03. 06. 2021
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Univerzity Palackého v Olomouci realizovalo výzkum Nebezpečí elektronické komunikace 2 (2010/2011), jehož se zúčastnilo více než 12 500 žáků základních a středních škol z celé České republiky. Podle výsledků tohoto průzkumu se s kyberšikanou setkalo téměř 60 procent dětí ve věku 11–17 let.
Autor/ka

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Kyberšikana u českých dětí