Graf: Názory českých rodičů na nejzávažnější problémy v oblasti péče o děti se zdravotním hendikepem

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 22. 12. 2011, Aktualizováno: 03. 06. 2021
Jaké jsou názory českých rodičů na nejzávažnější problémy v oblasti péče o děti se zdravotním hendikepem?
Autor/ka

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Překážky v péči o handicapované děti