Graf: Kolik rodičů používá ochranný blokovací (filtrovací) software na počítači, který využívají také jejich děti?

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 03. 10. 2011, Aktualizováno: 09. 02. 2021
Používání ochranných softwarů není v ČR zatím příliš obvyklé. Kolik rodičů tuto formu kontroly a ochrany u nás již využívá? A jak jsou na tom jiné státy EU?

Co to znamená: Nejrozšířenější je blokovací software na domácích počítačích ve Velké Británii (u více než tři čtvrtiny rodičů) a Irsku. Naopak ČR (22 %) společněs pobaltskými republikami, Slovenskem, Bulharskem a Rumunskem patří mezi země, kde je rozšíření blokovacího software nejméně časté.

Zdroj: „Flash Eurobarometer 248“ z roku 2008. Telefonický výzkum prováděný na rodičích dětí ve věku 6 až 17 let s názvem: „Towards a safer use of the Internet for children in the EU – a parents’ perspective.“

Související grafy

Autor/ka

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.