Graf: Jak tráví ve všední den děti svůj volný čas

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 02. 09. 2013, Aktualizováno: 09. 02. 2021
Velká většina (82 %) dětí od 6 do 15 let věku pravidelně navštěvuje různé zájmové kroužky a kurzy alespoň jednou týdně. Dětí, které zájmové kroužky vůbec nenavštěvují, je jen 12 %.

Zdroj: Výzkum „Zdroje informací a kritéria při výběru volnočasových aktivit“, který pro Národní institut dětí a mládeže zpracovala v roce 2008 agentura Factum Invenio, s. r. o. Výzkum proběhl na výběrovém souboru 611 respondentů, kterými byli rodiče dětí ve věku 6–15 let.

Autor/ka

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Volný čas dětí v týdnu