Graf: Jak čeští rodiče zasahují do aktivit svých dětí na internetu?

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 30. 09. 2011, Aktualizováno: 09. 02. 2021
Co čeští rodiče svým dětem na internetu povolí? A jak jsou na tom rodiče z ostatních zemí Evropské unie?

Co to znamená: Při srovnání ČR s EU je patrné, že čeští rodiče častěji povolují problémové operace (např.: chaty, aktivita v komunitních profilech, trávení velké části volného času on-line, komunikace s neznámými lidmi, on-line nákupy, poskytování osobních informací). Výzkum potvrzuje zjištění o poměrně výrazném podílu liberálních rodičů v ČR ve srovnání s EU.

Zdroj: „Flash Eurobarometer 248“ z roku 2008. Telefonický výzkum prováděný na rodičích dětí ve věku 6 až 17 let s názvem: „Towards a safer use of the Internet for children in the EU – a parents’ perspective.“

Související grafy

Autor/ka

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.