Graf: Jak často jí vaše rodina pohromadě?

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 01. 04. 2014, Aktualizováno: 07. 02. 2022
Průzkumu, který byl realizován formou dotazníkového šetření, se zúčastnilo 1 535 dětí ve věku od 6 do 16 let. Děti, respektive jejich rodiče, měly možnost dotazník vyplnit on-line na webových stránkách www.neninamtojedno.cz od dubna do poloviny září 2010. V dotazníkovém šetření se zohledňoval fakt, zda dítě žije ve městě nebo na vesnici, zda se jedná o chlapce či dívku a do jaké věkové kategorie spadá.

Zdroj: Výsledky průzkumu projektu "Není nám to jedno!" (Henkel, 2010)

Autor/ka

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Konzumace u jednoho stolu