Graf: Individuální vzdělávání na základních školách

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 11. 05. 2017, Aktualizováno: 02. 05. 2023

Ve školních letech 2005/6 - 2015/16 bylo individuální vzdělávání možné jen na prvním stupni základní školy, respektive v 1. až 6. ročníku ZŠ, přičemž v 6. ročníku se jednalo o jednotky dětí. Ve školním roce 2016/17 už je možné i na druhém stupni základní školy (do 10. ročníku). Z celkového počtu žáků, vyučovaných v individuálním vzdělávání, jich je ve školním roce 2016/17 na druhém stupni ZŠ (6. až 10. ročník) takto vzděláváno 449.

Zdroj: Domácí vzdělávání v datech (Kocourek, Statistická ročenka MŠMT)

Autor/ka

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Vývoj individuálního vzdělávání v ČR