Graf: Doba, po kterou mohou být ženy v Evropě doma se svým dítětem

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 22. 11. 2016, Aktualizováno: 11. 02. 2021
Ve Spojených státech amerických může být doma žena s dítětem po porodu maximálně 12 týdnů - to je doba, kdy ji zaměstnavatel musí držet pracovní místo. I v Evropě jsou na tom matky po porodu v některých zemích obdobně.

Po dobu mateřské dovolené pobírají ve všech členských zemích EU ženy peněžitou pomoc v mateřství, avšak její výše se liší. V některých státech je až ve výši 100 % předchozího výdělku. Za zmínku ale stojí i to, že během rodičovské dovolené však někde nemají pak už rodiče nárok na žádné jiné sociální dávky. V těchto zemích jako Bulharsko, Kypr, Malta, Nizozemí, Irsko, Španělsko a Řecko je rodič s dítětem na rodičovské dovolené bez vlastního příjmu.

Mateřská v Evropě a u nás

Zdroj: V Česku je nejdelší mateřská dovolená na světě (ŽENA-IN)

Autor/ka

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Délka mateřské dovolené v evropských zemích