Graf: Děti se speciálními potřebami v základních školách se speciálním vzdělávacím programem

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 26. 08. 2016, Aktualizováno: 02. 05. 2023

Tato a další data najdete zde: https://statis.msmt.cz/rocenka/rocenka.asp. Vyberte si rok, kapitolu C - Základní vzdělávání a tabulku, kde jsou podrobnější údaje i podle druhu postižení. Za speciální školu je považována taková, která má všechny třídy speciální.

Zdroj: MŠMT

Autor/ka

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Děti se speciálními potřebami a speciálním programem