Graf: Čeho se rodiče v ČR a EU nejvíce obávají, když je jejich dítě on-line?

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 30. 09. 2011, Aktualizováno: 03. 02. 2022
Čeho se rodiče v ČR a EU nejvíce obávají, když je jejich dítě on-line?

Co to znamená: Téměř polovina rodičů v EU se uvedených rizik obává. Jako nejvýraznější riziko se jeví rodičům v rámci všech států EU tzv. on-line grooming, tedy snaha neznámých osob kontaktovat děti přes internet a snaha sjednat si s nimi schůzku (často se sexuálními úmysly). Zajímavé je, že obava českých rodičů je výrazně nižší než v rámci celé EU.

Zdroj: „Flash Eurobarometer 248“ z roku 2008. Telefonický výzkum prováděný na rodičích dětí ve věku 6 až 17 let s názvem: „Towards a safer use of the Internet for children in the EU – a parents’ perspective.“ 

Související grafy

Autor/ka

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.