Graf: 40 procent rodičů v ČR věnuje svému dítěti denně pouze necelé tři čtvrtě hodiny svého času

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 27. 07. 2011, Aktualizováno: 09. 02. 2021
Rodič, který péči o své dítě zanedbává, nemusí pouze ignorovat jeho základní potřeby (jako bezpečí, lásku nebo zdravou výživu či vhodné ošacení). Zanedbávání se také může týkat některých dalších oblastí života dítěte. A jedním z nich je jednoduše čas, který rodiče se svým dítětem tráví.


I přesto, že se nedostatek volného času stává u čím dál více zaměstnaných a přetěžovaných rodičů denní realitou, nelze podceňovat, že toto zanedbávání se může u dítěte negativně projevit v jeho emocionálním, psychickém, a dokonce i fyzickém stavu. Takto zanedbávané děti mají jednoduše řečeno výrazně horší start do života oproti dětem z fungující rodiny, kde jim rodiče věnují více než pouhé tři čtvrtě hodiny svého volného času.

Nadace Sirius ve spolupráci s agenturou pro výzkum trhu Median provedla monitoring situace v ČR s cílem zjistit příčiny neustále se zvyšujícího počtu ohrožených dětí. Výzkum poukázal na doslova alarmujících skutečnost: 16 procent rodičů v České republice podle výsledků průzkumu věnuje rozhovoru s dítětem do dvou hodin týdně ze svého volného času (tedy průměrně tráví se svým dítětem jen 17 minut denně).  Dalších 25 procent z oslovených uvedlo, že věnuje svému dítěti týdně od dvou do pěti hodin (což je maximálně 30 minut denně).

Obrázek
Graf k problematice kontaktu dětí a rodičů

Zhruba tedy 41 procent rodičů v České republice věnuje svým dětem maximálně tři čtvrtě hodiny denně. A započítáme-li do zmíněných výsledků i organizační komunikaci, dá se pokládat tento čas za krajně nedostačující, což může vést ke vzniku problému ohrožených dětí.

Průzkum mezi rodiči
Kolik hodin denně věnujete komunikaci se svým dítětem?
Do dvou hodin týdně (v průměru 17 minut denně) 16 %
Od dvou do pěti hodin týdně (v průměru 30 minut denně) 25 %
Od pěti do deseti hodin týdně (v průměru 64 minut denně) 21 %
Více než deset hodin týdně (v průměru 86 minut denně) 33 %
Nevím / Bez odpovědi 5 %

Zdroj informací: „Výzkum mezi populací ČR“ iniciovaný Nadací Sirius a realizovaný ve spolupráci s agenturou Median, s. r. o., v roce 2008.

Jaké rodiny jsou nejohroženější a proč na své děti nemají čas

Základní příčina problému sociálně ohrožených dětí spočívá v původní biologické rodině. Přičemž důvody ohrožení dítěte lze rozčlenit do několika hlavních kategorií. Zpravidla jde o nevyhovující situaci v rodině, kdy rodiče nejsou schopni dítěti poskytnout očekávanou péči. Dalším důvodem může být i současná krize rodiny. Právě tento důvod označilo za stěžejní v rámci průzkumu až 22 procent respondentů z neziskových organizací a 26 procent respondentů ze státního sektoru. Příčinou může být také špatná sociálně-ekonomická situace dané rodiny nebo nevyzrálost rodičů, ignorace společných problémů či jen neschopnost dítěti v pravou chvíli naslouchat.

Zmíněné nedostatky, které pokládáme, především u dětí v raném věku, za klíčové, sebou často nesou těžké následky, které můžou velmi negativně působit na psychiku dětí.

Autor/ka

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Koláčový graf