Nprap. Bc. Jena Kolářová

Hasička, která se věnuje primární prevenci v oblasti požární ochrany a ochrany člověka za mimořádných událostí. V současné době spolupracuje s občanským sdružením Citadela Bruntál a s Asociací Záchranný kruh na projektech zaměřených na vzdělávání dětí základních a středních škol. Podílí se také na vzniku interaktivních pomůcek pro základní školy: www.hasik.cz, www.zachrannykruh.cz.