MUDr. Robert Zajíček, Ph.D.

Studium na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze ukončil v roce 1997, dva roky pracoval na chirurgii v Českém Brodě, od roku 1999 nastoupil na Kliniku popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Od počátku se specializuje na léčbu popálených dětí, absolvoval zahraniční stáže v USA i Německu, v roce 2002 založil neziskovou organizaci na pomoc popáleným dětem Bolíto (www.bolito.cz). Od roku 2015 je přednostou Kliniky popáleninové medicíny a rád se věnuje vzdělávání budoucích lékařů.

Odborná knihovna: