Mgr. David Beňák, DiS.

Absolvoval Vyšší odbornou školu sociálně právní v Mostě a magisterské studium pedagogiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje na Úřadu městské části Praha 14 jako vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Aktivně se angažuje v oblasti lidských práv, poskytování pomoci (zejména sociálně právní, občanské poradenství) a v oblasti sociální prevence skupinám obyvatel ohroženým sociálním vyloučením (národnostní a etnické menšiny – zejména Romové, cizinci, neúplné rodiny, zdravotně znevýhodnění a podobně).