Mgr. Anna Kejíková

Logopedka se zaměřením na poruchy příjmu potravy v kojeneckém a pozdějším věku. Věnuje se Bobath terapii a orofaciální terapii.