Bc. Karolína Tučková

Vystudovala bakalářský obor pedagogika na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a nyní tamtéž dokončuje magisterský obor sociální pedagogika. Během studia se podílela jako dobrovolnice na projektu vzdělávání dětí cizinců v Nové škole o.p.s. a tři roky pracovala jako terénní sociální pracovnice s dětmi a mládeží na sídlišti Černý Most. Od roku 2011 pracuje v InBázi, komunitním centru pro migranty a českou veřejnost, na pozici sociální pracovnice pro rodiny s dětmi a koordinátorky dobrovolníků. Zajímá se o integraci dětí do škol a o mechanismy podpory druhé a třetí generace migrantů.