Bc. Ivana Skopalová

Studuje magisterské studium oboru Speciální pedagogika na Ostravské univerzitě v Ostravě se specializací v oboru logopedie a psychopedie. Ve svých odborných pracích i ve své dosavadní praxi se zabývá převážně problematikou výchovy a vzdělávání dětí se spinální muskulární atrofií a také podporou rodin s tímto onemocněním.