Zákony a koronavirus

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 23. 04. 2020, Aktualizováno: 12. 04. 2021

V souvislosti s koronavirovou epidemií byl vyhlášen nouzový stav, ale kromě toho došlo také k přijetí legislativy, která má časově ohraničující povahu. Na řádcích níže najdete seznam nejdůležitějších legislativních změn, které se týkají rodičů (zákonných zástupců), dětí či handicapovaných jedinců.

Pokud potřebujete řešit závažné situace, události a okolnosti, související s nákazou COVID-19, využijte, prosím, vládní COVIDový portál: https://covid.gov.cz/.

Obsah:

Přídavky

 • Úprav doznaly podmínky a výpočty přídavku na dítě, příspěvku na bydlení a zvýšení příspěvku na péči, a to v roce 2021
 • Přídavek na dítě a příspěvek na bydlení jsou v základu řešeny Zákonem č. 117/1995 Sb., bližší informace o přídavcích na děti naleznete také v tomto článku, bližší informace o příspěvku na bydlení naleznete také v tomto článku
 • Příspěvek na péči a jeho zvýšení je v základu řešen Zákonem č. 108/2006 Sb., bližší informace o zvýšení příspěvku na péči naleznete také v tomto článku.

 Právní předpis, upravující výše zmíněné přídavky v době COVIDu (136/2021 Sb.) naleznete zde.

Ošetřovné

Nárok, avšak trvající pouze po dobu trvání nouzového stavu, mají:

 • dítě mladší 10 let, to znamená, že v době uplatnění nároku na ošetřovné musí být dítě mladší 10 let
 • nezaopatřené děti, nejdéle však do 26. roku věku, účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (všechny stupně závislosti)
 • osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení
 • nárok mají i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění
 • nárok mají i OSVČ, nemohou-li podnikat kvůli uzavření škol, mají-li dítě do 10 let nebo pečují-li o handicapovaného potomka, výplatu 400 Kč bude realizovat MPO, podrobnosti zde
 • bez ohledu na délku nouzového stavu bude ošetřovné vypláceno nejdéle do 30. června 2021
 • výše ošetřovného (nově) činí od prvního kalendářního dne 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu z platu či ze mzdy a jeho minimální denní výše je v případě práce na plný úvazek 400 Kč
 • ošetřovné, vyplacené mezi 5. říjnem 2020 až 30. říjnem 2020 ve výši 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu, se bez žádosti doplatí do 90 dnů ode dne 30. října 2020
 • rodiče (resp. pečující osoby) se mohou v péči o děti opakovaně vystřídat.

Zákonná úprava ošetřovného v době COVIDu (438/2020 Sb.) naleznete zde

Kompenzační bonus od března 2021 dále

 • Jen jeden kompenzační bonus pro všechny "podnikající" žadatele
 • Lze o něj žádat i zpětně a to (prozatím) za únor a březen roku 2021
 • Mohou žádat i dobrovolníci v pečovatelských službách a "pěstouni - dohodáři"
 • Společné podmínky nároku:
  • spolehlivost plátce podle zákona o DPH
  • uzavření provozovny či omezení provozu
  • karanténa či izolace (v tom případě jen 500 Kč na den)
  • péče o dítě
  • omezení poptávky po službách, výrobcích či jiných výstupech o 80% a více
  • onen pokles 80% je počítán vzhledem k období 1.6. až 30.9. 2020
  • omezení či ukončení dodávek či služeb pro výkon profese
  • výše bonusu činí 1 000 Kč na den
 • Podmínky nároku u OSVČ:
  • OSVČ hlavní či vedlejší, která byla aktivní k 5.10. 2020
  • přerušená živnost k 12.3. 2020
  • výše bonusu činí 1 000 Kč na den
 • Podmínky pro společníky s.r.o.
  • společnosti za účelem dosahování zisku
  • maximálně 2 společníci
  • v případě jedné rodiny může být společníků více (i partneři a registrovaní partneři)
  • podíly nesmí být definovány kmenovými listy (jakýsi cenný papír v případě s.r.o.)
  • podmínky musí být splněny k 5.10. 2020
  • platební spolehlivost (podle zákona o DPH, ne úpadek či likvidace)
  • obrat aspoň 180 tisíc Kč za předchozí zdaňovací období
  • u nového s.r.o. musejí předpokládané příjmy činit aspoň 120 tisíc Kč za zdaňovací období
 • Podmínky pro "dohodáře"
  • dohoda o práci konané mimo pracovní poměr (DPP nad 3 000 Kč/měs nebo DPČ nad 10 000 Kč/měs)
  • aspoň 3 ze 4 měsíců v období 1.6. až 30.9. 2020 účasti na nemocenském pojištění jako zaměstnanec
  • nevykonávání žádné jiné činnosti, než té zaměstnanecké
  • výše bonusu činí 500 Kč na den

Bonusová období:

 1. bonusové období je / bylo od 1. 2. 2021 do 28. 2. 2021
 2. bonusové období je / bylo od 1. 3. 2021 do 31. 3. 2021.
 3. bonusové obodbí je / bylo od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021.

Právní předpis, upravující kompenzační bonus v době COVIDu (95/2021 Sb.) naleznete zde

Příspěvek při karanténě

 • Maximálně 370 Kč za den
 • Nejvýše 14 dní
 • V případě, že příspěvek při karanténě a náhrady mzdy přesáhne 90% průměrného výdělku, bude částka alikvótně ponížena na max. 90% průměrného výdělku

Plný text právního předpisu příspěvku při karanténě (121/2021 Sb.) najdete zde

Zaměstnávání handicapovaných

Je-li člověk handicapovaný, může firma, která jej zaměstnává, čerpat příspěvek od Úřadu práce podle § 78a zákona o zaměstnanosti, příspěvek se poskytuje až do výše 75% skutečně vynaložených prostředků na mzdu. Jako zcela nevhodné se ukázalo ustanovení odst. 2 písm. c) tohoto zákona, které vylučuje "proplácení" náhrady mzdy. Firmy tak mohly čerpat příspěvky pouze na vyplacené mzdy, nikoliv na vyplacené náhrady. Po přijetí Zákona č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, se situace mění. Pokud období, za které je příspěvek žádán, spadá do doby platnosti mimořádného opatření při epidemii, zaměstnavatel může v rámci žádosti o příspěvek podle § 78a zákona o zaměstnanosti uplatňovat pro účely stanovení výše příspěvku také náhrady mzdy nebo platu poskytnuté zaměstnancům při překážkách v práci na straně zaměstnavatele. 

Soudy, lhůty, exekuce a administrativa

U širokého spektra různých administrativně soudních úkonů, včetně exekučních, u nichž jsou zákonně stanovené lhůty, jsou tyto lhůty PROMINUTY (např. občanské soudní řízení, správní agenda, exekuce, výkony rozhodnutí, pomoc obětem trestné činnosti, insolvenční řízení a trestní řízení). Bližší podrobnosti vizte Zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu.

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

Přihlášení k odběru newsletteru

 

Autor/ka
Redakce portálu Šance Dětem

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Razítko na dokumentu