Příběhy dětí se zdravotním postižením - Úvod

Odkaz na YouTube

Cyklus videodokumentů Šance Dětem s názvem "Příběhy dětí se zdravotním postižením" chce přiblížit široké veřejnosti, před jaké problémy jsou postaveni rodiče, když je u jejich dítěte diagnostikováno postižení či závažné onemocnění, a jak vypadá jejich každodenní život. Zároveň si klade za cíl na konkrétních příbězích ukázat, jak se dají problémy zvládnout, a podpořit další rodiče, kterým se má narodit či se narodilo dítě s postižením