Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - umísťování dětí, podmínky péče o děti, financování provozu

Autor/ka
Mgr. Jana Barvíková, Ph.D.
Jana Paloncyová
Jana Machová
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Publikace k problematice zařízení a péče o děti, které vyžadují okamžitou pomoc - jinak řečeno krizová intervence.

Barvíková, Jana, Paloncyová, Jana a Machová, Jana. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - umísťování dětí, podmínky péče o děti, financování provozu. 1. vyd. Praha: VÚPSV, 2012. 112, 6 s. ISBN 978-80-7416-100-1.

Zdroj dat
http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_342.pdf