Úprava textu pro čtení s porozuměním

Autor/ka
doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.
Rok vzniku:
2002
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Sluchově postižené a neslyšící děti mají velmi často problémy s porozuměním čteného textu. Možností, jak jim toto porozumění usnadnit, je jeho úprava. Při úpravě jde vždy o přepis z originálního do cílového jazyka, tedy do češtiny. Nezáleží na tom, jaké jazykové prostředky jsou použity, ale na jejich funkci a na zprostředkování rovnocenných informací. Velmi těžké je rozhodnout, které informace jsou relevantní a které nadbytečné. Zkracování a zjednodušování textu musí být proto promyšlené. Text je třeba doplnit vysvětlivkami a dobře uvážit jejich umístění (pod čáru, na vedlejší stránku apod.). Množství a způsob zpracování vysvětlivek (možnost použití obrázků) závisí na vyspělosti čtenáře.

Souralová, Eva. Úprava textu pro čtení s porozuměním. Čeština doma a ve světě, 2002, 10(2-3), s. 190-193. ISSN 1210-9339.

Zdroj dat
http://ruce.cz/clanky/_435.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Čeština doma a ve světě, Roč. 10, č. 2-3 (2002)