POZOR! Není třeba chodit na Úřad práce

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 27. 03. 2020, Aktualizováno: 17. 02. 2021

Často dostáváme od rodin dotaz, zda je nutné kvůli vyřizování nutných změn v příspěvku na péči, rodičovském příspěvku a dalších nepojistných dávkách (jejich seznam např. zde) chodit osobně na úřad práce.

ROZHODNĚ NE, podle tiskové zprávy Ministerstva práce a sociálních věcí z 26. 3. 2020 omezují úřady práce zásadním způsobem tuto povinnost a i to, co dosud vyžadovalo vaši osobní návštěvu nebo datovou schránku, kterou většina z rodin v rané péči nemá, lze nyní vyřídit obyčejným mailem nebo vše bezkontaktně vhodit do schránky, která je na každé pobočce ÚP viditelně umístěna.

Z textu vydaného ministerstvem dále citujme: „Zjednoduší se … administrativa v oblasti nepojistných sociálních dávek. Lidé mohou posílat žádosti a další podklady elektronickou formou bez zaručeného podpisu. Úřad práce ČR budou navíc rovnou vydávat oznámení nebo rozhodnutí ve věci… Jedná se o mimořádnou právní úpravu, která bude platná pouze pro omezené časové období z důvodu vyhlášeného nouzového stavu. Tato opatření nijak neovlivní podávání nových žádostí a nesníží právní jistoty žadatelů nebo poživatelů dávek.

Lidé mohou komunikovat s úřady práce jinak než osobně i v případě žádostí o další dávky a podpory či zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Žádosti mohou zasílat elektronicky prostřednictvím datové schránky, e-mailem, poštou nebo odevzdat do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, případně na jiném viditelně označeném místě. Pokud klienti využijí možnost podání e-mailem, není nutné, aby měli zaručený elektronický podpis. Přílohou takového emailu může být sken/fotografie s dokladovanou skutečností (např. sken/fotografie žádosti o dávku s podpisem). Pokud člověk touto cestou požádá o jakoukoli podporu/dávku vyplácenou Úřadem práce ČR, je třeba do žádosti uvést také telefonní a e-mailové spojení. Zaměstnanci ÚP ČR jej tak, v případě nutnosti, mohou kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem. Aby úředníci mohli ověřit totožnost žadatele, event. s ním projednat doložení dalších podkladů, je třeba reagovat na e-maily obdržené z Úřadu práce ČR či přijímat hovory z příslušných kontaktních pracovišť ÚP ČR. Obvykle začínají číslicí 950… Tyto přijaté hovory nejsou zpoplatněné a nepřinesou tedy klientům žádné výdaje. Další praktické informace pro občany jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu práce ČR www.uradprace.cz.

Autor článku

EDA cz, z. ú, raná péče

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

Přihlášení k odběru newsletteru

Autor/ka
Redakce portálu Šance Dětem

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Podpis listin