Domácí násilí během pandemie nabralo na intenzitě. Úřady se neshodnou na správném postupu

Periodikum
ct24.ceskatelevize.cz

„Fyzické násilí s viditelnými následky je pouze špičkou ledovce,“ uvedla Nyklová. Podle ní výzkum ukázal, že potlačené násilí v době nouzového stavu eskalovalo a intenzita vzrostla. Řada obětí, které ho léta snášejí, se tak rozhodla po skončení opatření vyhledat pomoc. Na organizace se pak začaly obracet nově i cizinky v Česku a Češky, které žijí v zahraničí.

Nouzový stav v Česku trval od 12. března do 17. května. Školy byly zavřené. Provoz sociálních služeb se zastavil, nebo byl omezený. Omezeně fungovaly i úřady či soudy. Rodiče zůstali doma s dětmi, řada z nich pracovala z domova.

Zavřené školy ovlivnily fungování organizací

Kvalitativní výzkum pokrýval období od začátku nouzového stavu do 7. června. Autorky zkoumaly 71 případů, které v terénních denících popsaly sociální pracovnice. Využily také rozhovory s jedenácti klientkami organizací. Dalších devět rozhovorů pak vedly se samotnými pracovníky služeb.

Autorky podotkly, že zjišťování nebylo snadné s ohledem na bezpečí ohrožených osob i pomáhajících pracovníků. V téměř polovině sledovaných případů oběť s násilnou osobou už nežila, nátlak ale pokračoval, a to hlavně kvůli předávání dětí.

Během stavu nouze fungovaly organizace na pomoc ohroženým alespoň na dálku, problém byl však v tom, že většina pracovníků v těchto službách jsou ženy, řada z nich tak musela také zůstat doma se svými dětmi, a velká část personálu vypadla. „Přesto ale organizace zajistily plný chod,“ dodala Nyklová. Po skončení omezení se rychle kapacita zařízení naplnila.

Celý text najdete zde: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3130910-domaci-nasili-behem-pandemie-nabralo-na-intenzite-urady-se-neshodnou-na-spravnem