Mimořádná opatření

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem

Vzhledem k nárůstu počtu nakažených přistoupila vláda k nejrůznějším opatřením, která se v průběhu času měnila. Jejich přehled najdete níže.

Pokud potřebujete řešit závažné situace, události a okolnosti, související s nákazou COVID-19, využijte, prosím, vládní COVIDový portál: https://covid.gov.cz/

Obsah: 

PES, aneb jaká opatření budou platit, když ...

S nástupem nového ministra zdravotnictví, MUDr. Jana Blatného, vznikl i takzvaný "PES", tabulka, která v závislosti na denně počítaném rizikovém skóre ukazuje, jaká opatření budou platit při různých činnostech, na různých místech a v rozličných institucích. Bližší informace k výpočtu rizikového skóre najdete v článku na webu Novinky.cz, tabulku zvanou "PES" pak zde níže.PES - koronavirová opatření

Pochybnosti a dotazy týkající se koronaviru můžete řešit na nově zřízené informační lince 1221. Hovor může být v závislosti na používaném operátorovi zpoplatněn. Pro podrobnější informace o vašem městě / regionu, sledujte celostátní média, vývěsky a jiné komunikační kanály místní samosprávy (facebook, twitter, instagram, youtube aj.)

Od 5.10. byl zaveden nouzový stav. To znamená omezení některých základních práv. Rovněž se podle koronavirového semaforu v oranžových a červených oblastech zavírají i střední (nejen vysoké) školy, v mimořádných případech i druhé stupně základních škol.

Změny od 18.12.

Jsou zavedeny zákazy vycházení. Noční od 23:00 do 5:00 druhého dne ráno a od 5:00 ráno do 23:00, přičemž přes den má člověk vykonávat jen nezbytné venkovní úkony (cesta do / z práce, nákupy základních potřeb, cesty k lékaři a k ochraně majetku, aj.). Pakliže člověk vejde do provozovny těch obchodů, které zůstanou otevřeny, musí mít okolo sebe perimetr ve výměře 15m2. 

Změny od 9.12.

Restaurační zařízení musejí zavřít v 8 hodin večer, včetně výdejových okének. Naprosto se zakazuje konzumace alkoholu na veřejnosti a prodej alkoholu přes výdejová okénka.

Změny od 3.12.

Je zrušen zákaz nočního vycházení. Otevírají se restaurační zařízení, u stolu smějí být maximálně 4 lidé a kapacita zařízení smí být naplněna na polovinu, tedy 50%. Ubytovací zařízení (hotely aj.) mohou fungovat bez omezení.

Změny od 23.11.

Zákaz nočního vycházení se posouvá z 21:00 na 23:00 hod. večer, obchody se základním sortimentem tak mohou být otevřeny do 11 hodin večer. Při nakupování musí mít okolo sebe zákazník "perimetr" o velikosti 15 m2 a musí mít vozík / košík.

Výjimky platí pro jednoho rodiče s dítětem do 6 let nebo jednoho rodiče s kočárkem. Je povolen prodej vánočních stromků, zbraní a střeliva.

Změny od 28.10.

Byl vyhlášen zákaz (nočního) vycházení, který platí každý večer od 21:00 hodin do 5:00 hodin ráno druhého dne. Výjimka je cesta do / z práce, návštěva lékaře a venčení psů, v perimetru 500m od aktuálního bydliště či místa pobytu. Policie / Armáda je oprávněna kontrolovat důvod vycházení v době mezi 21:00 až 5:00.

Je zakázán maloobchodní prodej s výjimkou potravin, lékáren, autoservisů apod. Malobchodní prodej je v neděli zakázán (s výjimkou lékáren).

Je omezena neakutní nemocniční péče.

Roušky jsou povinné (kromě jiných míst z dřívějška) i ve venkovních prostorách, pokud jsou přítomni další lidé ve vzdálenosti menší než dva metry.

Změny od 14.10.

 

Restaurace a stravovací zařízení poskytují služby (stravu) pouze skrze výdejová okénka. 

Je zakázáno pít alkohol na veřejnosti.

Uzavírací hodina restaurací a stravovacích zařízení je stanovena na 20:00. Provoz hotelů a jiných hostitelských služeb zůstává beze změn.

Roušky jsou povinné (kromě jiných míst z dřívějška) na zastávkách a terminálech MHD.

Změny od 12.10.

Od tohoto data se uzavírají tělocvičny, posilovny, fitness centra, veškeré vnitřní prostory, určené ať už k rekreačnímu nebo profesionálnímu sportování. Venkovní sport je omezen na 20 osob.

Uzavírají se také aqua centra, bazény a koupaliště.

Ruší se veškeré kulturní akce, včetně divadel a kin. Uzavírají se také zoologické a botanické zahrady. 

Obchodní centra zůstávají otevřena, avšak vstup a pohyb v nákupních centrech je možný POUZE VE DVOJICÍCH, v prostorách fastfoodů s možností sezení je počet osob u stolu OMEZEN NA DVĚ. Služby WI-FI jsou v nákupních centrech vypnuty, aby nedocházelo ke shlukování osob.

Úřady mají otevřeno 2 dny v týdnu, každý z uvedených dvou dnů pět hodin.

V nemocnicích jsou od 12. do 25. října zakázány návštěvy.

Školy a školáci

V případě, že onemocní podstatná část učitelského sboru, MŠMT na žádost školy změní nezbytně nutnou organizaci školního roku. Tím rodičům docházejících dětí vzniká nárok na ošetřovné.

Poslaneckou sněmovnou byla už dříve schválena novela školského zákona, tedy zákona č. 561/2004 Sb., a tato novela zavádí "distanční výuku". Školy budou muset podle zákona zakotvit podmínky distanční výuky do svých školních řádů. Upravit v nich budou muset i způsoby hodnocení nebo omlouvání žáků z výuky, pokud se jí žák nemůže zúčastnit, např. z důvodu jeho onemocnění. Povinná výuka na dálku se má týkat krizového stavu podle krizového zákona nebo uzavření škol z nařízení ministerstva zdravotnictví či krajské hygienické stanice. Distanční výuka se tedy nevztahuje pouze na epidemii koronaviru, ale na různé krizové situace, které by mohly v budoucnu nastat. Manuál pro školy, kterým se budou řídit všechna školská zařízení v republice, je k dispozici zde.

Aktuálně otevřené školy a třídy [k 18.12.]
 
Poslední den, kdy jdou žáci do školy v kalendářním roce 2020, je pátek 18.12. 2020.
 • 1. stupeň ZŠ [1. až 5. třída] + 9. ročníky
 • 6. až 8. ročníky chodí do školy turnusově, tzn. jeden týden prezenčně, druhý distančně; střídacím obdobím je 1 týden
 • turnusová výuka platí také pro všechny ročníky 6letých a 4letých gymnázií s výjimkou posledních ročníků
 • maturitní ročníky středních škol (4. / 6. / 8. ročníky v závislosti na délce studijního cyklu) 
 • praktické školy jednoleté a dvouleté
 • mateřské školy zůstávají v provozu
 • výuka jeden na jednoho v jazykových a uměleckých školách
 • studenti v karanténě nebo ti, kteří nemají jiné trvalé bydliště v ČR než je kolej / internát
 • praktická výuka na středních, vyšších odborných a vysokých školách [poslední ročníky VŠ, omezení 20 lidí na praxi]
 • studenti VŠ lékařských, farmaceutických, zubařských a pedagogických oborů mohou na koleji / internátě zůstat
 • praktická výuka doktorů, farmaceutů a sociálních pracovníků.
 • přípravné třídy pro děti, které by měly v následujícím školním roce nastoupit do 1. třídy
 • školy a třídy podle § 16, odst. 9 školského zákona (znevýhodněné děti), včetně družin a internátů pro takové děti [lidově známé jako speciální školy]
 • školy fungující při ochranné nebo ústavní výchově (dětské domovy aj.)
 • školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti.
Aktuálně jsou uzavřeny:
 • všechny střední školy (s výjimkou maturitních ročníků
 • všechny vyšší odborné školy (s výjimkou praktické výuky)
 • všechny vysoké školy (s výjimkou praktické výuky posledních ročníků)
 • všechny jazykové školy, zájmové školy, skupiny, sdružení (s výjimkou individuální výuky jeden na jednoho)
 • žáci musejí opustit internáty, domovy mládeže a VŠ koleje
 • zakazují se a ukončují se školy v přírodě, lyžařské výcviky aj.

Kdo roušku nosit nemusí

Níže uvedený výčet se týká situací souvisejících s výchovou a péčí o dítě. Úplný text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR najdete ZDE. Opatření platí do odvolání.

POZOR: od 14. 9. vyhlásila pražská hygienická stanice povinnost nosit roušku ve společných prostorách budov, vztahující se na klienty i zaměstnance pražských internátů, domovů mládeže, diagnostických ústavů, dětských domovů a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Přesný text nařízení naleznete ZDE.
Dále doporučujeme sledovat konkrétní nařízení hygienických stanic ve vašem kraji.

Nevztahuje se na: Děti do 2 let věku včetně
  Osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie
  Osoby, jejichž mentální kapacita či duševní stav neumožňuje chápat důvody, proč je roušky třeba nosit [autisté, lidé s psychickým onemocněním]
  Klienty domovů pro osoby s postižením, klienty týdenních stacionářů
  Hospitalizované pacienty

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

Přihlášení k odběru newsletteru

 

Autor/ka
Redakce portálu Šance Dětem

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Sance Dětem.

Články: