Mimořádná opatření

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 08. 01. 2021, Aktualizováno: 16. 01. 2022
Mimořádná opatření, týkající se onemocnění COVID-19, jsou nanejvýš proměnlivá v čase. Následující článek přináší aktuální opatření.

Pokud potřebujete řešit závažné situace, události a okolnosti, související s nákazou COVID-19, využijte, prosím, vládní COVIDový portál: https://covid.gov.cz/

Obsah: 

Pochybnosti a dotazy týkající se koronaviru můžete řešit na informační lince 1221. Pro podrobnější informace o vašem městě / regionu sledujte celostátní média, vývěsky a elektronické komunikační kanály místní samosprávy (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube aj.)

Pro osoby starší 15 let věku je povinnost nosit respirátor FFP2 / KN95 (nebo účinnější) v těchto místech:

 • ve všech vnitřních prostorách, např. obchody, úřady, cizí domácnosti, servisy, šatny, kantýny, jídelny
 • ve zdravotnických zařízeních ambulantního charakteru, např. pohotovost
 • v zařízení sociálních služeb, např. domovy důchodců, stacionáře
 • ve veřejné hromadné dopravě
 • v motorových vozidlech, kde osazenstvo netvoří členové úzkého kolektivu či rodiny
 • v zaměstnání, nelze-li dodržet rozestup 1,5m mezi pracovníky a nebo neurčí-li zaměstnavatel jinak.

Osoby v rozmezí 2 až 15 let věku mohou nosit chirurgickou roušku.

Prostory, v nichž je povinnost nosit respirátor FFP2 / KN95 a účinnější je zakázáno jako ochranu úst a nosu nosit / používat látkové či chirurgické roušky nebo respirátory nižších tříd či s výdechovým ventilem.

PCR testy nejsou od 1.11. 2021 hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, s určitými výjimkami pro

 • dospělé s dokončeným očkováním (5 PCR testů na měsíc zdarma)
 • děti do 18ti let věku včetně (5 PCR testů na měsíc zdarma)
 • osoby s alespoň jednou očkovací dávkou (5 PCR testů na měsíc zdarma)
 • osoby, které se nemohou nechat kvůli lékařsky potvrzeným kontraindikacím očkovat (5 PCR testů na měsíc zdarma)
 • situaci, kdy předepsal test lékař / hygienik.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kompenzace a příspěvky

Vzhledem k výskytu stále nových variant onemocnění SARS-COV-2 byly pro rok 2022 připraveny tři zákony, a to sice:

Školy a organizace výuky

Provoz ve školách a zájmových zařízeních [k 3. 1. 2022]
 • Všechny školy všech stupňů jsou v provozu.
 • Žáci se v 1. a 2. lednovém týdnu (, tyto začínají 3.1. 2022 a 10.1. 2022) testují dvakrát týdně (v pondělí a čtvrtek)
 • Od pondělí 17.1. se testování bude opět provádět 1x týdně, a to každé pondělí
 • Očkovaní žáci a žáci, kteří COVID prodělali, musejí nosit roušku ve společných prostorách (chodby, šatny, školní jídelna), a mohou se bez roušky účastnit vyučování, včetně hodin tělesné a hudební výchovy.
 • Ti žáci, kteří nebudou testováni, musejí nosit roušku ve všech prostorách školy (s výjimkou tříd) a jsou vyňati z aktivit v hodinách tělesné a hudební výchovy.
 • Žáci / účastníci z neměnného kolektivu (např. třída, fotbalový tým aj.) se nemusejí prokazovat negativním testem / ukončeným očkováním
 • Pro žáky / účastníky nestálého kolektivu povinnost prokázat bezinfekčnost (očkování / test / prodělaná nemoc) stále trvá, výjimku mají děti do 12 let věku včetně (při sportu 18 let).
 • Neočkovaní učitelé musejí nosit respirátor, i při výuce.

Kdo roušku či respirátor nosit nemusí

Níže uvedený výčet se týká situací souvisejících s výchovou a péčí o dítě. 

Nevztahuje se na: Děti do 2 let věku včetně
Nevztahuje se na: Osoby, jejichž mentální kapacita či duševní stav neumožňuje chápat důvody, proč je roušky třeba nosit
(autisté, lidé s psychickým onemocněním)
Nevztahuje se na: Klienty domovů pro osoby s postižením, klienty týdenních stacionářů
Nevztahuje se na: Děti v mateřských školách či dětských skupinách
Nevztahuje se na: Hospitalizované pacienty či klienty sociálních služeb
Nevztahuje se na: Testované či v uplynulých 180 dnech nemoc prodělavší žáky a učitele při výuce ve třídách

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

Přihlášení k odběru newsletteru

 

Autor/ka
Redakce portálu Šance Dětem

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Muž v ochranném obleku