Mimořádná opatření

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 08. 01. 2021, Aktualizováno: 12. 04. 2021

Vzhledem k nárůstu počtu nakažených přistoupila vláda k nejrůznějším opatřením, která se v průběhu času měnila. Jejich přehled najdete níže.

Pokud potřebujete řešit závažné situace, události a okolnosti, související s nákazou COVID-19, využijte, prosím, vládní COVIDový portál: https://covid.gov.cz/

Obsah: 

Pochybnosti a dotazy týkající se koronaviru můžete řešit na nově zřízené informační lince 1221. Hovor může být v závislosti na používaném operátorovi zpoplatněn. Pro podrobnější informace o vašem městě / regionu, sledujte celostátní média, vývěsky a jiné komunikační kanály místní samosprávy (facebook, twitter, instagram, youtube aj.)

Dne 12.4. 2021 skončil nouzový stav. To znamená, že je zrušen zákaz nočního vycházení. Osoby, které nepatří do stejné domácnosti, se smějí sdružovat max. ve dvou a rovněž byl zrušen zákaz cestování a pohybu mezi kraji a okresy.

Od 12.4. je z hlediska legislativy epidemie COVIDu řešena zákonem o ochraně veřejného zdraví (258/2000 Sb.) a „protipandemickým“ či „protiepidemickým“ zákonem (94/2021 Sb.).

Změny od 25.2. 2021

Pro osoby od 15ti let věku je povinnost nosit respirátor FFP2 / KN95 nebo účinnější respirátor v těchto místech:

 • všechny vnitřní prostory, např. obchody, úřady, cizí domácnosti, servisy
 • kdekoliv venku, kde se shlukují lidé na vzdálenost kratší než 2 metry
 • zdravotnická zařízení ambulantního charakteru, např. pohotovost
 • zařízení sociálních služeb, např. domovy důchodců, stacionáře
 • veřejná hromadná doprava, včetně zastávek a přístřešků
 • motorová vozidla, kde osazenstvo netvoří členové úzkého kolektivu či rodiny.

Děti v rozmezí 2 až 15 let věku mohou nosit jednu chirurgickou roušku.

Od nošení respirátorů jsou, jako doposud, osvobozeny např. osoby, jejichž intelekt není dostačující k tomu, aby pochopily, proč musejí respirátor nosit.

Prostory, v nichž je povinnost nosit respirátor FFP2 / KN95 a účinnější je zakázáno jako ochranu úst a nosu nosit / používat látkové roušky nebo respirátory nižších tříd.

Plný text aktuálního opatření najdete na adrese MZ ČR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuálně otevřené školy a třídy [k 12.4. 2021]
 • MŠ pro děti v poslední (předškolní) třídě, max. 15 dětí 
 • první stupně ZŠ [malotřídky a školy do 75 dětí]
 • první stupně ZŠ [nad 75 dětí] rotačně - 1 týden se děti učí ve škole a 1 týden doma
 • žáci prvních stupňů se 2x týdně (ideálně v pondělí a ve čtvrtek) testují na koronavirus
 • individuální konzultace pro děti 2. stupňů, zejména 9. tříd a nebo dětí se špatným prospěchem
 • praktické školy (jednoleté i dvouleté)
 • výuka v ZUŠ ve formátu 1:1 (učitel a jeden žák)
 • praktická a laboratorní výuka na středních školách
 • zařízení, která navštěvují děti rodičů, kteří pracují v IZS (integrovaném záchranném systému, tzn. hasiči, policisté a lékaři)
 • školská zařízení při nemocnicích
Aktuálně jsou uzavřeny:
 • MŠ pro nepředškoláky, vč. dětských skupin, druhé stupně ZŠ, střední školy (praktická výuka probíhá!) a vysoké školy

Kdo roušku či respirátor nosit nemusí

Níže uvedený výčet se týká situací souvisejících s výchovou a péčí o dítě. Úplný text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR najdete ZDE. Opatření platí do odvolání.

Nevztahuje se na: Děti do 2 let věku včetně
  Osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie
  Osoby, jejichž mentální kapacita či duševní stav neumožňuje chápat důvody, proč je roušky třeba nosit [autisté, lidé s psychickým onemocněním]
  Klienty domovů pro osoby s postižením, klienty týdenních stacionářů
  Hospitalizované pacienty

Platné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení roušek najdete zde

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

Přihlášení k odběru newsletteru

 

Autor/ka
Redakce portálu Šance Dětem

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Muž v ochranném obleku a s dýchací maskou