Mimořádná opatření

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 08. 01. 2021, Aktualizováno: 03. 09. 2021

Vzhledem k nárůstu počtu nakažených přistoupila vláda k nejrůznějším opatřením, která se v průběhu času měnila. Jejich přehled najdete níže.

Pokud potřebujete řešit závažné situace, události a okolnosti, související s nákazou COVID-19, využijte, prosím, vládní COVIDový portál: https://covid.gov.cz/

Obsah: 

Pochybnosti a dotazy týkající se koronaviru můžete řešit na nově zřízené informační lince 1221. Hovor může být v závislosti na používaném operátorovi zpoplatněn. Pro podrobnější informace o vašem městě / regionu, sledujte celostátní média, vývěsky a jiné komunikační kanály místní samosprávy (facebook, twitter, instagram, youtube aj.)

Od dubna 2021 je z hlediska legislativy epidemie COVIDu řešena zákonem o ochraně veřejného zdraví (258/2000 Sb.) a „protipandemickým“ či „protiepidemickým“ zákonem (94/2021 Sb.).

Pro osoby nad 15 let věku je povinnost nosit respirátor FFP2 / KN95 (nebo účinnější) v těchto místech:

 • ve všech vnitřních prostorách, např. obchody, úřady, cizí domácnosti, servisy
 • kdekoliv venku, kde se shlukují lidé na vzdálenost kratší než 2 metry
 • ve zdravotnických zařízeních ambulantního charakteru, např. pohotovost
 • v zařízení sociálních služeb, např. domovy důchodců, stacionáře
 • ve veřejné hromadné dopravě, včetně zastávek a přístřešků
 • v motorových vozidlech, kde osazenstvo netvoří členové úzkého kolektivu či rodiny.

Osoby v rozmezí 2 až 15 let věku mohou nosit jednu chirurgickou roušku.

Kdokoliv venku, pokud v jeho perimetru 2m není nikdo další, nosit respirátor nemusí (pakliže se nenachází na venkovních místech, kde respirátor mít musí, např. zastávka MHD).

Od nošení respirátorů jsou, jako doposud, osvobozeny např. osoby, jejichž intelekt není dostačující k tomu, aby pochopily, proč musejí respirátor nosit.

Prostory, v nichž je povinnost nosit respirátor FFP2 / KN95 a účinnější je zakázáno jako ochranu úst a nosu nosit / používat látkové či chirurgické roušky nebo respirátory nižších tříd.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuálně otevřené školy a třídy [k 1. 9. 2021]
 • Všechny školy všech stupňů.
 • Žáci jsou povinni se testovat v intervalech podle pokynů školského zařízení.
 • Očkovaní žáci a žáci, kteří COVID prodělali, musejí nosit roušku ve společných prostorách (chodby, šatny, školní jídelna), a mohou se bez roušky účastnit vyučování, včetně hodin tělesné a hudební výchovy.
 • Výjimku z testování ve školním zařízení mají ti, co prodělali COVID v uplynulých 180 dnech, ti, co jsou plně naočkováni nebo ti, co přinesou test (a jeho výsledek) z akreditovaného testovacího pracoviště.
 • Ti žáci, kteří nebudou testováni, musejí nosit roušku ve všech prostorách školy a jsou vyňati z aktivit v hodinách tělesné a hudební výchovy.

Kdo roušku či respirátor nosit nemusí

Níže uvedený výčet se týká situací souvisejících s výchovou a péčí o dítě. 

Nevztahuje se na: Děti do 2 let věku včetně
Nevztahuje se na: Osoby, v jejichž okolí do 2m není žádná jiná osoba (maximálně člen rodiny)
Nevztahuje se na: Osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie
Nevztahuje se na: Osoby, jejichž mentální kapacita či duševní stav neumožňuje chápat důvody, proč je roušky třeba nosit
autisté, lidé s psychickým onemocněním]
Nevztahuje se na: Klienty domovů pro osoby s postižením, klienty týdenních stacionářů
Nevztahuje se na: Hospitalizované pacienty
Nevztahuje se na: Žáky a učitele při výuce ve třídách

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

Přihlášení k odběru newsletteru

 

Autor/ka
Redakce portálu Šance Dětem

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Muž v ochranném obleku a s dýchací maskou