Doporučení pro rodiny zdravotně postižených a vážně nemocných dětí

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 26. 03. 2020, Aktualizováno: 17. 02. 2021

Současná epidemie onemocnění, označovaného jako COVID-19 či SARS CoV-2 (lidově koronavirus) je závažnou hrozbou, handicapované a vážně nemocné děti nevyjímaje. Nebezpečí představuje zejména oslabený imunitní systém a horší fyziologický či psychický průběh onemocnění.

Níže naleznete seznam informací a zdrojů, o nichž je nanejvýš vhodné vědět, a díky nimž je možné nákaze koronavirem předejít a nebo ji o něco lépe zvládnout.

Obsah článku:

Užitečné kontakty a důležité informace

Informace:

Od 11.5. 2020 se pozastavení činnosti zařízení sociálních služeb nevztahuje na nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 62 a § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle Usnesení vlády České republiky č. 521 / č. 235/2020 Sb.).

Od 1. 6. 2020 se ruší zákaz docházky žáků 1. stupně ZŠ školy či třídy zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami (kombinované postižení), autismem či závažnými vývojovými poruchami chování, a žáků základní školy speciální (1. i 2. stupeň) a dítěte v přípravném stupni základní školy speciální.

Od stejného data se žáci 2. stupně ZŠ nebo žáci SŠ třídy nebo školy zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona mohou účastnit konzultací nebo třídnických hodin ve stejném reřimu jako žáci 2. stupně běžných ZŠ či SŠ.

Poznámka k neuskutečněným kulturním akcím: Je-li zákazníkem osoba, která je ke dni oznámení pořadatele o zrušení kulturní akce držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P), osoba vedená v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, osoba těhotná, osoba čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou nebo osoba starší 65 let nebo osamělý rodič pečující o nezaopatřené dítě, ochranná doba rovněž končí, jestliže takový zákazník požádá pořadatele o vrácení vstupného. Viz §5 zákona č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí.

Kontakty:

Centrum provázení:

www.centrumprovazeni.cz

Rané péče:

www.ranapece.cz – na FB dávají každý den jednu aktivitu pro děti –

www.eda.cz – linka Eda

https://www.tamtam.cz/

Krizová pomoc:

http://www.capld.cz/linky-duvery-cr

Česká asociace pro vzácná onemocnění

http://vzacna-onemocneni.cz/

Národní ústav duševního zdraví

https://www.nudz.cz/

Roušky

Nošení roušek je v rámci uvolňování opatření nově upraveno. Kdo nadále musí nosit roušku a v jakých situacích se dočtete v článku 25. května 2020 - den, kdy se začal život vracet do normálních kolejí

Přesto zde ponecháváme tip na sestrojení roušky, kterou lépe snáší děti citlivé na změny:

Iloně Dynterové, poradkyni Rané péče Sluníčko v Hradci Králové, se u dcery osvědčil následující nápad. Děkujeme a dovolujeme si sdílet.

Přikládáme také odkazy na zásady správné péče o roušku a facebookovou skupinu, kde naleznete tipy, z jakých materiálů, a jak nejlépe, šít roušky.

Jak pečovat o roušky - článek na webu Novinky (teploty praní, vyváření aj.)

Jak s dítětem cvičit nošení roušky na našem webu.

Šijeme roušky (Facebooková skupina)

Všebecné informace:

Níže najdete seznam různorodých pomocných kontaktů, které se mohou hodit v nejrůznějších problematických životních situacích, které nastaly v souvislosti s koronavirem.

Seznam krizových kontaktů na webu ČT24

Seznam neziskových organizací na webu nadace OSF.

Zvýšená bezpečnostní opatření na straně rodičů a dětí ve formě desatera podle ČOS a Dialogu Jesenius.

Iniciativy a dobrovolnická pomoc:

Seznam dobrovolníků a pomáhajících organizací na webu iRozhlas.cz

Dobrovolníci pro lidi ohrožené koronavirem (Facebooková skupina)

Chcipomoct.cz (nabídky pomoci a poptávky pomoci)

Sousedská pomoc (nabídky pomoci a poptávky pomoci)

CovPoint (virtuální tržiště s nabídkami a poptávkami pomoci)

Spojujeme Česko (informace o pomáhajících organizacích, jednotlivcích a inciativách) 

Dělám, co můžu (portál s psychologickou pomocí)

Hašle, z.s. (nabídka pomoci)

Informace a zdroje pro handicapované

Níže najdete odkazy na organizace, které informují handicapované spoluobčany o koronaviru a nebo tyto informace nabízejí s ohledem na různorodá postižení.

Tým Tamtamu (Centrum pro dětský sluch Tamtam o.p.s.) pro vás ve spolupráci s psychology z MVČR a Policie ČR připravil minisérii na aktuální témata k epidemii nemoci COVID 19. Jak se mají s touto situací vypořádat nejen neslyšící se dozvíte v sérii videí dostupných na https://www.youtube.com/channel/UC1fBAO2HzyCopvcDQ59DUBQ

Národní rada osob se zdravotním postižením (Informace o koronaviru, od Informace č. 21 a vyšší)

Pokyny pro zacházení s handicapovanými (Pokyny z Ministerstva vnitra ČR)

Doporučení pro handicapované s míšními poraněními (Česká asociace paraplegiků)

Rozcestník kontaktů pro vozíčkáře (Vozejkov)

Instruktážní video Policie ČR pro neslyšící - jak s policií komunikovat?

Uzavření či omezení některých sociálních služeb - článek na webu Charity a na webu MPSV

Poruchy autistického spektra: detiuplnku.cz

Autisté nechápou, proč musejí nosit roušky (iDnes)

Zrakové postižení: Poslepu.cz (primárně pro zrakově, ale i sluchově handicapované)

Sluchové postižení:

  • Televize Beey (Videa s automaticky generovanými českými titulky)
  • Tichý svět (Videa nejen o koronaviru s tlumočením do znakového jazyka)
  • Dětský sluch (Videa o koronaviru s tlumočením do znakového jazyka)
  • Tiché zprávy (Videa o koronaviru s tlumočením do znakového jazyka)

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

Přihlášení k odběru newsletteru

 

Autor/ka
Redakce portálu Šance Dětem

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Lékař a dívka na vozíku s plyšákem