Čtenářské dotazy k tématu komunikace s dítětem s mentálním postižením

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 11. 04. 2014, Aktualizováno: 22. 01. 2021

Pokud byste se chtěli v souvislosti s problematikou úspěšné komunikace s dítětem s mentálním postižením na cokoliv zeptat renomovaného odborníka, pošlete svoji otázku na e-mail [email protected]. Odpověď pro vás zdarma zajistíme, zašleme vám ji e-mailem a anonymně bude zveřejněna i zde pod článkem.

Článek k tématu:
Úspěšná komunikace s dítětem

 

Na Vaše dotazy k tématu odpovídá Mgr. Petra Křížkovská, doktorandka z Ústavu speciálně pedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Dítě s Downovým syndromem a vývoj řeči

Mám čtyřletou holčičku s Downovým syndromem. Chodí do normální školky, spolu s mladším, tříletým bratrem, a ve školce má asistenta. Potřebuji vědět, jestli má cenu chodit s ní na logopedii – dobře mluví, jazyk má normální, nemá problém s písmeny, a když chce, opakuje vše, co řeknu, svou mluvou. Zajímalo by mne také, jak s ní pracovat a jak ji motivovat; u ničeho dlouho nevydrží.  

Pokusím se zodpovědět Vaše dotazy. Píšete, že máte čtyřletou holčičku s Downovým syndromem, která chodí se svým mladším bratrem do běžné mateřské školy. Zajímá Vás, jestli má cenu navštěvovat logopedii.

Je pravda, že vývoj řeči u dětí s Downovým syndromem je příznivější než u dětí s čistě mentálním postižením. Sama píšete, že opakuje vše, co jí řeknete Vy. Z Vašeho dotazu jsem pochopila, že komunikuje vlastní specifickou formou (tedy – má svou upravenou řeč).

Otázky, které mne v této souvislosti napadají, jsou:

  • Rozumí její komunikaci i ostatní dospělí?
  • Rozumí jí vrstevníci?
  • Do jaké míry rozumí i ona mluvené řeči (sdělením, pokynům, vyprávěním podle obrázků)?
  • Dokáže vyjádřit vlastní potřebu (já chci x já nechci)?
  • Pozná v mateřské škole svou značku?
  • Používá v komunikaci slova?
  • Používá v komunikaci věty?
  • Byl jí vyšetřen zrak a sluch?
  • Pokud se přihodí, že jí její komunikační protějšek nerozumí, jakým způsobem reaguje (vztek, ztráta zájmu o komunikaci)?

Ptám se z toho, důvodu, že osoby s Downovým syndromem mají velmi dobrou napodobovací schopnost. Proto může řečené napodobovat (může dokonce opakovat i celá slova), ale nemusí rozumět obsahu. Odborným termínem se tato skutečnost nazývá echolálie.

S ohledem na vývoj řeči platí, že děti s Downovým syndromem rozumějí daleko více, než jsou schopny verbálně vyjádřit (jejich pasivní slovní zásoba je větší než zásoba aktivní). Ve čtyřech letech věku by Vaše dcerka měla umět pojmenovat základní předměty (například předměty denní potřeby).

Při práci s holčičkou se především ujistěte, že úkolu rozumí – ptejte se jinak, než jak jste položila první otázku; provedením daného úkolu, úkol můžete i Vy sama předvést. Při komunikaci používejte i neverbální prvky (mimiku obličeje, gesta, pohyby těla). Můžete využít i prvky takzvané augmentativní a alternativní komunikace (popasné ve výše uvedeném článku – Makaton, obrázky, piktogramy; naleznete například v knize Psychopedie autorů Valenty a Müllera).

Při práci s ní veškeré aktivity komentujte, zaměřte se na její oblíbenou hračku, hru. Tyto věci můžete použít i při vyprávění (vymyslete si o nich příběh). Vyprávějte pohádky, které si společně s ní zahrajete (Pohádka o veliké řepě: „Tak, a teď obě pořádně táááhneme, ať už je ta řepa venku…“, O pejskovi a kočičce). Zkuste zpívání písniček a tanec.

Návštěva logopeda je dle mého názoru vhodná, neboť i on Vám může pomoci rozvíjet její řečový projev (upravit nevhodnou artikulaci, podpořit spontánní vyjadřování a užívání gramaticky správných vět). Logoped může vhodně ovlivnit takzvanou orofaciální patologii dětí s Downovým syndromem (snížené napětí svalů obličeje a jazyka, otevřený skus a podobně), vše uvedené může negativně ovlivnit její verbální projev. Dále se může zaměřit do oblasti nácviku správného dýchání – děti s Downovým syndromem mají často otevřená ústa, což může způsobit různé nemoci, neboť vzduch se neočišťuje a neotepluje, jak je tomu při průchodu nosní dutinou.

Píšete, že dlouho u ničeho nevydrží. Jaký je její denní režim?

Při práci s ní využívejte především komentování, názornost, snažte se zapojit co nejvíce smyslů, například: nejprve si řeknete pohádku O Honzovi a buchtách, poté buchty společně s ní upečete. Zaměřte se i na oblast pohybových aktivit (skákání, překážky, závody a výhra, vyrobte mapu, podle které bude hledat poklad, a podobně). Dbejte na stanovení takových úkolů, které jsou pro ni přiměřené a které je schopna splnit (mohou být i o něco jednodušší, než zvládá). Jakmile pocítí úspěch, dostaví se i motivace. Při práci s ní vyžadujte splnění započatých aktivit.

Píšete, že holčička navštěvuje společně s bratrem běžnou mateřskou školu, ale nevím, zda byly u holčičky diagnostikovány kognitivní obtíže (například mentální retardace), ne u všech osob s Downovým syndromem musí být přítomna. I od tohoto faktu by se dále měla odvíjet práce s ní.

Výše uvedené berte jako náhled na možnosti práce. Vše musíte přizpůsobit i jejímu aktuálnímu naladění a zdravotnímu stavu. Protože holčičku neznám, nemohu Vám poradit specifičtěji.

Autor/ka
Redakce portálu Šance Dětem

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Batole s mentálním postižením