Čtenářské dotazy k problematice pěstounské péče

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 24. 03. 2014, Aktualizováno: 22. 03. 2021

Pokud byste se chtěli v souvislosti s pěstounskou péčí na cokoliv zeptat, pošlete svoji otázku na e-mail nazory@sancedetem.cz. Odpověď odborníka pro vás zdarma zajistíme, zašleme vám ji e-mailem a anonymně bude zveřejněna na portálu.

O problematice se dočtete v článku: Pěstounská péče.

Odpovídá Alena Vávrová, vedoucí sociální pracovnice Střediska náhradní rodinné péče.

Chci si vzít dítě do pěstounské péče

Měla bych zájem o pěstounskou péči, mám dvouletého chlapečka, další děti už mít nemůžu, tak bych si chtěla vzít do péče jiné děti. Zázemí pro děti mám, bydlíme s přítelem v baráčku. Nevím, jak na to, jestli můžete, tak mi prosím poraďte.

Žádosti o zařazení do evidence budoucích pěstounů a zprostředkování pěstounské péče se podávají na sociálním odboru úřadu obce s rozšířenou působností v místě Vašeho trvalého bydliště. Formulář žádosti a další potřebné informace získáte přímo od sociální pracovnice, která se náhradní rodinnou péčí zabývá.

(Formulář žádosti je též volně ke stažení na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí České republiky: https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/zadost_zarazeni_210113.pdf)

K žádosti je třeba doložit také řadu příloh, jako například potvrzení o svém zdravotním stavu, potvrzení o výši příjmů, kopie osobních dokladů a podobně. Pokud žijete s přítelem ve společné domácnosti a máte v úmyslu do budoucna přijaté dítě společně vychovávat, pak bude třeba, aby se k vaší žádosti připojil i on a byl společně s vámi odborně posouzen. Odborné posouzení probíhá dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.

Posouzení je zaměřeno na stabilitu rodinných vztahů a rodinného prostředí, charakteristiku osobnosti žadatelů, na jejich výchovné a pečovatelské schopnosti, na jejich zdravotní stav, ale i například na trestní bezúhonnost, ekonomické a sociální poměry a pododbně. Při posouzení se také přihlíží k potřebám dětí, které v rodině žadatelů vyrůstají.

Žadatelům je též zajištěna příprava na pěstounskou péči formou přípravného kurzu, na kterém jsou podrobně seznámeni s problematikou péče o ohrožené děti i s tím, co pěstounská péče obnáší. Žádosti jsou řešeny v režimu správního řízení. Krajský úřad, který je za odborné posouzení zodpovědný, vydává správní rozhodnutí, na základě kterého může být žadatelům následně zprostředkována náhradní rodinná péče.

Autor/ka
Redakce portálu Šance Dětem

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.