Čtenářské dotazy k problematice odebrání dítěte z rodiny

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 11. 11. 2013, Aktualizováno: 22. 01. 2021

dítě zakrývající si očiPokud byste se chtěli v souvislosti s tématem odebrání dítěte z rodiny na cokoliv zeptat, pošlete svoji otázku na e-mail [email protected]. Odpověď odborníka pro vás zdarma zajistíme, zašleme vám ji e-mailem a anonymně bude zveřejněna na portálu.

O problematice se dočtete v tomto článku:
Odebrání dítěte

Odpovídá Mgr. David Beňák, DiS., vedoucí Odboru sociálně-právní ochrany dětí v Praze 14.

Odebrání dítěte kvůli odpojenému plynu?

Kdyby se nám stala nemilá věc, že doma nejde dočasně plyn, a došla by na kontrolu sociální pracovnice, je možné, i když je v domě čisto, nakoupeno, děti nejsou hladové, oblečení a hračky a vybavení též mají, může mi je sociální pracovnice z důvodu dočasného odpojení plynu odebrat?

Dočasné odpojení plynu by rozhodně nemělo vést k odebrání Vašich dětí z péče rodičů, pokud pro tento krok neexistují další závažné důvody. Tyto situace je povinen orgán sociálně-právní ochrany dětí posuzovat v celé šíři a vždy s ohledem na zájmy dětí. Důležité je, aby podmínky, ve kterých děti vyrůstají, byly vyhovující jak z hlediska materiálního, tak výchovného. Pokud máte možnost zajištění tepla a vaření z jiných zdrojů, nemělo by být odpojení plynu z hlediska péče o děti zásadní překážkou.

Odebrání syna kvůli nedostatečným bytovým podmínkám?

Sestře bylo exekučně zabaveno zařízení bytu. Exekuci má kvůli manželovi, se kterým je už rozvedená. Hrozí jí odebrání syna (14 let) kvůli nedostatečným bytovým podmínkám? Jinak se o něj stará dobře.

Takzvané odebrání dítěte z rodiny je velmi vážné rozhodnutí, a proto pro něj musí existovat objektivní vážné důvody. Základní princip sociálně-právní ochrany je mimo jiné obsažen v §5 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů: „Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Přitom se přihlíží i k širšímu sociálnímu prostředí dítěte." Tedy fakt, že dítě pochází z chudých poměrů, či „nedostatečné" vybavení bytu by určitě nemělo být důvodem proto to, aby stát takovým způsobem zasáhnul a dítě odebral. Naopak bych spíše předpokládal, že pokud se maminka obrátí se žádostí o pomoc na orgán pomoci v hmotné nouzi či orgán sociálně-právní ochrany dětí, tak by jí tam měli pomoci zajistit nezbytné základní vybavení v bytě (pokud jej potřebuje) a případně poskytnout poradenství, jak zvládat situaci zadlužení.

Odebrali mi děti na základě udání

Byly mně odebrány děti pravděpodobně na základě nějakého udání, že jsou doma samotné. Dvakrát mě byla navštívit v dopoledních hodinách sociální pracovnice, ale nezastihla mě doma. Děti byly ve škole a já neměla o návštěvě tušení. Potřetí mně odvezli děti rovnou ze školy do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Odpoledne, když mi to šla sociální pracovnice sdělit, jí šel otevřít přítel, který na moje děti dohlížel a hlídal je. Nikdy nebyly doma samotné, a když mé děti vyslýchali, tak na ně byl vyvinut nátlak ze strany policie, že když neřeknou, že jsou doma samotné, tak zavřou jejich maminku! Děti mě chtěly chránit a na základě toho, aby mě nezavřeli, mně děti byly okamžitě odebrány. Prosím vás o radu, jak v tuhle chvíli pokračovat.

V tomto případě nemohu odpovědět konkrétněji, neboť orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) musel mít více argumentů a musel bych vidět celý spis. Doporučuji vám seznámit se spisem, který vede příslušný OSPOD. O nahlédnutí do spisu musíte ale požádat písemně. Dále vám doporučuji komunikovat s OSPODem, aby vám byly zřejmé všechny důvody, které vedly OSPOD k podání návrhu příslušnému soudu. O takzvaném odejmutí dětí vždy rozhoduje soud, orgán sociálně-právní ochrany dětí to pouze navrhuje. 

Spolupracujte s OSPODem, protože jeho povinností je s vámi spolupracovat, aby zajistil, pokud je to jen trochu možném návrat dětí k původním rodičům, tedy k vám. Jak taková spolupráce vypadá? Aktivně docházejte za pracovnicí, která má případ na starosti, reagujte odpovídajícím způsobem na její návrhy, sama můžete být aktivní a navrhovat řešení; pokud potřebujete pomoc, nebojte se říct si o ni (není to přitěžující faktor); řádně si vždy přečtěte, co podepisujete, a pokud s tím nesouhlasíte, své námitky uplatněte a podobně. Dokažte OSPODu, že intervence státu není nutná a že si plníte řádně všechny povinnosti, které z rodičovské odpovědnosti vyplývají.

Pokud se však domníváte, že došlo k nesprávnému postupu, můžete si stěžovat tajemníkovi městského úřadu nebo se můžete také obrátit se stížností na příslušný krajský úřad (v Praze je to Magistrát hl. m. Prahy), případně i na veřejného ochránce práv.

Doporučuji vám  připravit si argumentaci k soudu, protože v této věci bude určitě nařízeno jednání, nebo můžete také dát návrh ke zrušení tohoto rozhodnutí soudu, takový návrh však musíte mít podložený pádnou argumentací. V této souvislosti vám doporučuji navštívit občanskou poradnu nejblíže vašemu bydlišti, kde vám určitě rádi a bezplatně pomohou, anebo pokud Vám to umožňují finanční možnosti, najmout si právního zástupce či uhradit právní konzultace.

Dokažte soudu i OSPODu, že si své povinnosti rodiče řádně plníte, a proto nejsou důvody pro to, aby byly zájmy dětí chráněny prostřednictvím sociálně-právní ochrany. 

 

 

Na další dotazy odpovídá psycholog Mgr. Josef Smrž.

Můžou syna odebrat a svěřit do péče exmanžela?

Chtěla bych se zeptat, zda mi můžou odebrat syna do péče jeho biologického otce. Máme soudně upraven styk o návštěvách a tučným písmem je vydáno, že si otec dítě převezme a po dané době vrátí. Níže je odůvodnění, že je na matce a matka zváží, kde návštěva bude. Stala se teď taková věc, že jsem si našla přítele, který se dostal s otcem mého syna do konfliktu, a otec mého syna použil nahrávací zařízení, kde jsou výhrůžky ze strany mého přítele. To udal otec dítěte na policii, kde řekl, že má obavy o svůj život a návštěvy u mě doma nebudou pokračovat, že si chce syna odvést. Já s tím nesouhlasila a zvala jsem ho dovnitř k nám, ale odmítá a teď nahlásil, že mu bráním ve styku. Dnes u mě byl sociální pracovník a tvrdí, že můžou dát syna do péče mému ex. Syn je v domácím léčení, ven nesmí.

Chápu, že současná situace je pro Vás velice obtížná. Je zřejmý strach, který máte z toho, že by mohl být syn svěřen do péče otce. Základem je, že máte rozsudek o úpravě styku s otcem, kdy je jasně dané v jakém čase má otec na styk se synem právo. Vaší výhodou je, že je v odůvodnění rozsudku Vám přiznáno právo rozhodnout, kde styk s otcem bude probíhat. Pokusím se odpovědět na to, co může konflikt z hlediska sociálně-právní ochrany dětí znamenat, jaké jsou nyní možnosti a jaká bych měl doporučení, aby se situace co nejvíce zklidnila.

Zprvu je nutné zmínit, že pokud je pravomocný rozsudek o styku syna s otcem, jste povinna tento rozsudek respektovat. Píšete o tom, že došlo mezi Vaším přítelem a exmanželem ke konfliktu, který následně znamenal oznámení na policii. Pokud otec oznamuje, že se obává o svůj život a nechce chodit k Vám domů, není přímá souvislost s tím, že bráníte ve styku. Vaší povinností a úlohou je připravit dostatečně syna na to, že otec přijde a bude s ním trávit nějaký čas. Dále je Vaší povinností umožnit otci, aby k tomuto styku došlo. Tím, že jste ho zvala dovnitř a nabídla mu, aby k tomuto styku došlo, jste se tyto podmínky snažila splnit. Pokud bychom mluvili o bránění ve styku, musela by situace vypadat tak, že otci zabouchnete dveře a budete ho odmítat pustit dovnitř, případně odmítnete syna otci dát. Je pravda, že někteří rodiče jako účinný způsob, jak zabránit styku dítěte s druhým rodičem, používají nemoc dítěte. Pokud se ale jedná o náhlou nemoc, těžko se lze domnívat, že se snažíte styku bránit. V tomto případě doporučuji mít potvrzení od lékaře o tom, že je syn nemocný a má zakázané vycházky. Na základě toho nemůže sociální odbor namítat, že byste styku s otcem bránila. Jak jsem již psal, jiná situace by byla, pokud by se nemoc nápadně opakovala. Pak by mohl orgán sociálně-právní ochrany dětí zjišťovat, zda jsou opravdu objektivní důvody, že styk neprobíhá.

Vypadá to, že jsou v tuto chvíli emoce hodně rozvířené. Otec může oprávněně namítat, že se kvůli potyčce bojí chodit k Vám domů. Může tvrdit, že zde nemůže probíhat kontakt se synem v klidu a obává se o své zdraví. Pokud jsou nyní emoce takto silné, nedoporučuji, abyste nadále nutila otce ke kontaktu se synem u Vás doma. Není patrné, jak má otec rozsudkem styk upraven. Pokud by se jednalo o několik dní, doporučil bych předávání a přebírání syna někde v neutrálním prostředí (kavárna, zastávka apod.). Aby se emoce více nerozdmýchávaly, vyvarujte se toho, aby syna předával a přebíral Váš přítel. Mohlo by dojít k tomu, že bude exmanžel napadat právě to, že syna nepředáváte Vy jako zákonný zástupce.

Pokud sociální pracovník, který Vás navštívil, mluvil o možnosti, že bude syn svěřen do péče otce, musí k tomu být také splněny důvody. Ke změně výchovy může dojít pouze na základě rozhodnutí soudu. Prakticky by tedy muselo dojít k tomu, že si otec podá návrh na změnu výchovy k soudu. Tam by musel vylíčit podstatné skutečnosti, proč chce mít syna ve své péči a z jakého důvodu. Soud by potom pečlivě zkoumal, jak vypadá současná situace a zda je současný stav pro syna vyhovující. Zkoumal by zároveň, v jakém prostředí nyní žije. Když je situace komplikovaná, dochází často k tomu, že se vypracuje znalecký posudek, který má na tyto otázky odpovědět. Aby mohlo dojít ke změně výchovy, musí se prokázat, že je současné prostředí pro dítě nevyhovující nebo mu neposkytuje záruku dobré péče. Pokud byste opakovaně vědomě bránila kontaktu otce a syna, mohlo by se stát, že soud zahájí jednání o změně výchovy. Soud v tomto případě může také uložit pokutu nebo nařídit výkon rozhodnutí.

Aby k tomu nedošlo, doporučuji velice úzkou spolupráci s místně příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí a přiděleným sociálním pracovníkem. Snažte se být ta, která bude sociálního pracovníka informovat jako první, pokud dojde k nějaké konfliktní situaci. Jak jsem již psal, pokuste se dohodnout s otcem na jiném způsobu kontaktu se synem. Pokud nebudete schopna se s exmanželem domluvit sama, požádejte o pomoc orgán sociálně-právní ochrany dětí, který může zprostředkovat vzájemnou schůzku a sepsat s Vámi dohodu o tom, jak bude dále styk s otcem probíhat. Zároveň doporučuji, aby do věci v tuto chvíli moc nezasahoval přítel.

Mohou mi odebrat dítě, protože jsem mladá matka?

Prosím Vás o radu ohledně věci týkající se možného odebrání dítěte. V září 2014 se mi předčasně narodil syn (jako nedonošený), mně je 19, zřejmě také kvůli tomu k nám dochází na kontroly úřednice ze „sociálky“. Chodí na často předem neohlášené kontroly, a když nejsme doma, tak se tomu diví a tvrdí mi, že když s klukem nejsem o půl šesté večer doma, není to normální. Nedávno jsme se synem byli pozvaní na návštěvu k mé kamarádce, která má taky malé dítě, a přespali jsme tam. To se paní úřednici taky nezdálo normální… Mimo to mi pořád říká, že zaslechla to a ono o mně a mé rodině a že jakmile udělám sebemenší chybu ve výchově, nechá mi malého sebrat. Je toto jednání normální? Bylo by přehnané požádat o jinou pracovnici? Její chování a jednání se mnou je mi opravdu nepříjemné a vážně mám strach, jestli mi nemůže malého odebrat...

Je vidět, že se Vám chování sociální pracovnice nelíbí a osobně se Vás dotýká. Nejdříve se zaměřím na vysvětlení práv, která může sociální pracovnice využít. Neohlášené šetření je právě jedním z práv sociálních pracovníků. Důvodem je zjištění stavu, ve kterém dítě žije. Asi pochopíte, že ohlášené šetření znamená naklizený byt, kde sociální pracovník nepozná, jak to v rodině normálně vypadá. Stejným právem je i vyžádání zprávy od dětského lékaře. Pokud píšete, že Vás navštěvuje často a opakovaně, nebál bych se zeptat, z jakého důvodu jste takto sledována. Není totiž možné dítě sledovat jen tak, že by se sociální pracovnici chtělo. Aby mohla být s rodinou v kontaktu a měla právo Vás kontrolovat, musí mít dostatečné indicie a podklady k tomu, že je nutné vývoj Vašeho syna sledovat. Tyto informace musí být součástí spisové dokumentace, která je o Vašem synovi vedena.

Není totiž standardní, že by se orgán sociálně-právní ochrany dětí věnoval matce, která porodila dítě v 19 letech. Jste již dospělá a svéprávná, není tedy důvod pro sledování. Pokud byste chtěla zjistit důvod a sociální pracovnice Vám ho odmítne sdělit, máte možnost požádat o nahlédnutí do spisové dokumentace. Prakticky napíšete e-mail nebo přijdete na úřad a požádáte o to, že chcete vidět spis svého syna. Sociální pracovnice má povinnost Vám toto umožnit a dát Vám termín, kdy si můžete přijít spis pročíst. Z něj si můžete udělat kopie.

Co se týče kontrol, které probíhají v pozdních večerních hodinách, a sdělování, že není v pořádku, pokud nejste doma v půl šesté – opět se nabízí otázka, jak na to sociální pracovnice přišla a co konkrétně se jí nelíbí. Je pravda, že pokud je Váš syn nedonošený a je ještě v kojeneckém věku, měla byste dodržovat určitý specifický režim. Zároveň máte pravdu v tom, že matkou jste Vy. Pokud tedy nijak neohrožujete vývoj svého syna, mají být dotazy sociální pracovnice na toto téma pouze mapující, určitě ne obviňující. Případně by měla jasně vysvětlit, co se jí na konkrétní věci nelíbí a z jakého důvodu. Podobně je to s tím, zda je Váš syn dostatečně vyvinutý nebo ne. Sociální pracovnice není odbornice na vývoj dítěte a je na pediatrovi, aby sdělil, zda je po fyzické stránce vše v pořádku. Důležité je, že Vaším základním právem je možnost se k věci vyjádřit, kdy toto vyjádření musí sociální pracovnice brát v potaz.

Píšete o tom, že Vám sociální pracovnice vyhrožovala odebráním dítěte. Není pravda, že dítě může být odebráno na základě nějakého pocitu sociální pracovnice. K odebrání dítěte z rodiny a umístění do jiného prostředí může dojít pouze v případě, že jsou vyčerpány všechny jiné možnosti práce s rodinou nebo je dítě přímo ohroženo na dalším vývoji, zdraví, životě. Pokud tedy spolupracujete s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, docházíte ke všem lékařům a neděje se nic, co by přímo mohlo ohrozit Vašeho syna, těžko by mohla sociální pracovnice argumentovat ohrožením dítěte. O odebrání dítěte navíc rozhoduje soud, kdy musí orgán sociálně-právní ochrany předložit závažné důkazy svědčící o tom, že je nutné dítě odebrat. Musí to být v nejlepším zájmu dítěte.

Nakonec k chování sociální pracovnice. Jestliže se Vám její chování nelíbí a máte pocit, že je vůči Vám podjatá, nebojte se proti tomu bojovat. Základním principem sociálně-právní ochrany dětí je chránit zájem dítěte a snažit se co nejvíce rodině pomoci. Pokud se Vám zdá, že to sociální pracovnice neplní, můžete na její chování podat stížnost k vedoucí oddělení a požádat o změnu sociální pracovnice. Dále je možnost domluvit si schůzku na úřadě s vedoucí oddělení a o chování sociální pracovnice si otevřeně promluvit. Pokud byste měla pocit, že vedoucí oddělení stížnost neřeší, můžete se obrátit vzestupně na vedoucí oddělení, tajemníka úřadu, případně potom na krajský úřad – ten metodicky vede všechna oddělení v daném kraji.

Odebrání postižené dcery i syna trestně stíhaným rodičům

Jsme rodina ve zcela kritické situaci. Byla nám odebrána dcera i syn, ale za velmi zvláštních okolností, a jsme trestně stíháni. Bohužel dcera je ve 4. stupni mnohočetného postižení, partnerka je v ústavní léčbě z alkoholu a mně nyní odebrali syna, a to i přes odpor OSPODU, který byl proti tomu. Bohužel má policie větší pravomoci a nyní sedím v prázdném bytě a snažím se to vše ustát a pochopit. Nevím, kam se obrátit o pomoc, a jsme i sociálně slabá rodina.

Z Vašeho dotazu je poznat, že situace je nyní hodně akutní a určitě znamená velký zásah do Vašeho života a fungování. Musím hned na úvod říct, že je dotaz formulován hodně obecně, proto budou i odpovědi trochu obecnější. Pokusím se ale odpovědět tak, abyste měl nějaké informace, které Vám budou nápomocny.

Pokud dojde k odebrání dítěte z rodiny, musí k tomu být zákonné důvody. To znamená prakticky, že dítě musí být přímo ohroženo na životě, zdraví nebo dalším vývoji. Nelze odebrat dítě jen z toho důvodu, že jste sociálně slabá rodina. Důvody, proč k odebrání dítěte došlo, tedy musí být daleko závažnějšího a hlubšího charakteru. Pokud píšete, že jste jako rodiče trestně stíháni, je nutné uvědomit si, že zahájení trestního stíhání nemůže probíhat bez dostatečných podkladů a důkazů. Je také otázkou, z jakého trestného činu jste podezřelí. Je pravda, že trestní stíhání rodičů přímo ovlivňuje možné kroky sociálních pracovníků. Zejména pokud se jedná o trestné činy, které souvisí s péčí o děti a jejich možné ohrožení v rodině. Rozhodně není pravda, že by policie měla takové pravomoci, které znamenají odebrání dítěte. Policie může upozornit na to, že v rodině nastala situace, která děti ohrožuje na vývoji, nemůže ale sama děti z rodiny odebrat.

Zároveň je nepravděpodobná situace, kdy by děti byly odebrány z rodiny i přes odpor OSPODu. O odebrání dítěte z rodiny do neutrálního prostředí totiž rozhoduje soud, a to pouze na návrh oprávněné osoby. To znamená, že musí být někdo, kdo k soudu podá návrh na odebrání dítěte a soudu dá přesvědčivé důkazy o tom, že je dítě v rodině nějakým způsobem ohrožené a rodina se nedokáže postarat o jeho správný vývoj. Návrh může podle zákona podat buď sám rodič, nebo OSPOD. OSPOD se přitom k takovému návrhu sám vyjadřuje, jelikož je opatrovníkem dítěte (má chránit jeho bezpečí a objektivní zájem). Není tedy moc pravděpodobné, že by OSPOD netušil příčiny odebrání dítěte, případně se k tomuto kroku nevyjadřoval. Sám o sobě nemůže bez rozhodnutí soudu nikdo dítě odebrat.

Pokud tedy došlo k tomu, že Vám děti byly odebrány, musel jste dostat rozhodnutí soudu, kde jsou vysvětleny důvody, proč k takovému závěru soud dospěl. V tuto chvíli doporučuji začít co nejintenzivněji a nejrychleji spolupracovat s OSPODem, který Vás má na starosti. OSPOD musí vědět konkrétní důvody odebrání dětí a měl by Vám také pomoci tuto situaci řešit. Spolupracujte s OSPOD na tom, co musíte udělat pro návrat dětí zpět domů. Pokud bude OSPOD doporučovat vyhledání a spolupráci s nějakými dalšími odborníky, nebraňte se tomu. Stejně tak spolupracujte i s policií a se zařízením, kam děti byly umístěny. Právní poradenství Vám mohou poskytnout občanské poradny, které jsou většinou ve větších městech a jsou bezplatné.  Nyní je hlavně ve Vašich rukou, jak bude situace dále pokračovat. Bohužel není možné se k situaci nějak blíže vyjádřit, jelikož neznám konkrétní informace. 

Odebrání dětí z rodiny kvůli domácímu násilí?

Jsme čtyřčlenná rodina, manžel, já a dvě děti. Manžel občas přehnal pití, byl agresivní a vulgární a museli jsme dvakrát volat policii. Bohužel při tom byly děti. Asi po 14 dnech od nahlášení policie k nám přišla sociální pracovnice – nejprve mi nakázala okamžitý rozvod, že prý jinak přijdu o děti, že mi je odebere, asi po hodině řešení jsme se domluvily, že zkusíme manželskou poradnu, kam teď pravidelně docházíme, a vše je v pořádku. Manžel abstinuje, ale kamarád měl narozeniny, řádně se opili, a když manžel došel domů, tak mi zs dal pár facek (a já mu to oplácela). Opět se musela volat policie, která vše uklidnila a odjela. Děti doma nebyly, byly u sestry na víkend, policie si ale přesto vzala jména dětí, bude se to prý opět dávat na sociálku. Chci se zeptat, jestli mi sociálka může kvůli takové chybě odebrat děti nebo co se bude dít? Mám strach…

Chci předně poděkovat za takto citlivý dotaz, s kterým jste se svěřila. Nedá mi nevyjádřit se k tomu, co píšete, že se děje mezi Vámi a Vaším manželem. Oceňuji, že jste začali navštěvovat manželskou poradnu a situace se díky tomu uklidnila. Bohužel ale píšete, že se násilí manžela vůči Vám opět opakovalo. I když této situaci nebyly přítomné děti, chci jasně napsat, že to, co si manžel vůči Vám dovolil, je domácí násilí a to jako takové nikdy nemůže být odpuštěno jen tak. Nikdo si nesmí dovolit použít vůči Vám fyzické násilí, a už vůbec ne manžel.

Dokážu si představit, že je pro Vás situace nyní složitá a obáváte se toho, co může nastat. Zároveň ale nesmíte zapomenout sama na sebe. Jste lidská bytost a nikdo nemá právo Vás jakkoliv ponižovat, nadávat Vám nebo Vás fyzicky napadat. Musím říct, i když to možná nebudete chtít slyšet, že chování Vašeho manžela se bohužel jen tak samo nezmění. Takové chování se často opakuje neustále a neustále, až dojde k vytvoření takzvaného bludného kruhu. Z toho je potom opravdu hodně složité vystoupit a může to stát mnoho sil. Z dotazu je zřejmé, že myslíte také na své děti. Díky tomu si tedy musíte položit nepříjemnou otázku, co Vám v tuto chvíli vztah s manželem přináší a naopak co Vám bere. Pokud stále navštěvujete manželskou poradnu, určitě byste tuto situaci měli otevřít i zde a promluvit si o ní. Zároveň bych si hodně přál, abyste nezapomněla sama na sebe, dokázala se ochránit a stejně tak i svoje děti. Je mi to moc líto, ale situace, ve které se nacházíte, se většinou jen tak jednoduše nevyřeší, a i když se manžel snažil nepít, je vidět, že při prvním kontaktu s alkoholem se stal opět agresivním. Takové chování je neomluvitelné a mělo by i Vás nutit k přemýšlení o dalším postupu. Uvědomuji si tvrdost těchto vět. Chci Vás ale podpořit v tom, abyste se nebála případně požádat sama o pomoc a podporu v tom, co dál v takové situaci dělat. Existuje mnoho organizací, které se věnují přímo životním situacím, které prožíváte. Zde Vám mohou dát nejen podporu, ale pomoci Vám nabídnout možné alternativy, jak se ochránit a ochránit i své děti.

Teď k Vašemu dotazu. Sociální pracovnice pravděpodobně situaci mezi Vámi a manželem vyhodnotila jako silně ohrožující pro děti. V tomto případě totiž manžel neohrožuje jen Vás, ale i děti. Věřím, že i vy myslíte na to, aby děti byly co nejlépe ochráněny a nebyly svědky agresivního chování manžela. Takové rodinné prostředí může mít opravdu velice negativní vliv.  Na základě tohoto vyhodnocení sociální pracovnice navrhla jako řešení rozvod, případně návštěvu manželské poradny. Základním úkolem sociální pracovnice je v tuto chvíli ochránit zdraví a vývoj dětí tak, aby nebyly vystavovány nebezpečí. Na základě toho, co píšete, se bohužel musím ztotožnit se sociální pracovnicí, že může vnímat Vaše děti jako ohrožené. Neznamená to, že by si myslela, že jste jako matka špatná. Důvodně se může obávat toho, aby manžel neohrozil i Vaše děti a nebyly přítomné jeho agresivnímu chování. Pokud sociální pracovnice mluvila o tom, že by Vám děti mohla odebrat, musím říci, že i toto je jedna, i když z krajních, variant. Pokud sociální pracovnice nasbírá dostatečné podklady, které budou jasně vypovídat o tom, že jsou děti v rodině ohrožené a vy se situací nic neděláte a situace se nijak nemění (a to se bohužel nyní nezměnila), může opravdu podat návrh k soudu na to, aby děti byly dočasně umístěny do nějakého bezpečného prostředí. V současné době tak opravdu zvažte, zda není načase udělat nějaké radikální kroky (nebojte se využít služeb psychologa, manželské poradny nebo specializovaných center pro oběti domácího násilí). Určitě spolupracujte se sociální pracovnicí a vnímejte i její pohled na věc. V tuto chvíli zopakuji, že je na čase zapřemýšlet nad tím, co Vám vztah s manželem přináší a zda není možné zvážit dočasné odloučení, kdy bude moci manžel ukázat svoji snahu bojovat s alkoholem. Bohužel i na to bude potřebovat sám odbornou pomoc.

Mohou mi odebrat dceru, protože kouřím marihuanu?

Na základě pomstychtivosti mě udal chlap na úřad sociální péče o dítě. Mám dvouletou dcerku, kterou nade vše miluji a starám se o ni příkladně. Pán, co mě udal, uvedl, že se u mě v bytě pije a kouří marihuana. Paní, která to byla zkontrolovat, byla velice milá a řekla, že malá je v pořádku, byt je vhodný pro výchovu a nezdá se jí, že bychom v bytě pili. Já nepiju vůbec, občas si večer zakouřím marihuanu, když malá už spí. Prý mohou dělat malé testy, zda nedýchá dým z marihuany, ale v její přítomnosti nikdy nekouřím. Chci se zeptat, zda mi můžou udělat testy jen na základě udání, a pokud ano a projevily by se jako pozitivní, mohou mi odebrat dítě?

Je dobře, že se o situaci takto zajímáte a spolupracujete od počátku se sociální pracovnicí. Samotné užívání marihuany nemůže být důvodem k odebrání dítěte, pokud by přímo neohrožovalo Vaši dceru na dalším vývoji. Další otázkou je, jakým uživatelem marihuany jste. Pokud budete občasným uživatelem, dokážu si představit, že bude jednoduše lepší, když si „hulení“ doma odpustíte. Už jenom z toho důvodu, abyste se vyhnula zbytečným udáním a zájmu ze strany sociálních pracovníků. Pokud byste byla pravidelným uživatelem, mohlo by sociální pracovnici zajímat, zda se nejedná o problém, který vyžaduje nějakou odbornou pomoc pro Vás. V tomto případě by Vás pak mohla tlačit k tomu, abyste navštěvovala nějaké odborné zařízení a nějak s tímto problémem pracovala. Provést testy na přítomnost návykových látek sociální pracovník bez Vašeho souhlasu nemůže. Na druhou stranu – pokud ho bude vyžadovat, bude to na základě nějakého podezření. Většinou se však testy neprovádí z důvodu podezření na THC, ale z důvodu podezření na jiné, „tvrdé“ drogy. Vždy je nutný souhlas klienta. Musím ale upozornit na to, že odmítnutí testování může být sociálními pracovnicemi bráno jako snaha o zakrytí problému.

Závažným problémem by bylo, pokud byste byla při kontaktu se sociální pracovnicí přímo pod vlivem omamné látky. V takovém případě se může sociální pracovnice oprávněně domnívat, že Vaše péče nemusí být stoprocentní. Rodičovství s sebou přináší mnoho obětí a právě odpustit si drogu může být jedna z nich. Doporučuji nadále spolupracovat se sociální pracovnicí, pokud to bude situace vyžadovat. Zvažte, zda Vám užívání THC stojí za tyto problémy, a nebude lepší si tedy „zahulit“ příležitostně, když Vám bude dceru hlídat někdo z příbuzných. Jak jsem ale psal výše – samotné užívání marihuany není primárně důvodem k odebrání dítěte. Zvlášť pokud sama sociální pracovnice uznala, že je Vaše péče jinak v pořádku.

Autor/ka
Redakce portálu Šance Dětem

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

U počítače