Čtenářské dotazy k článku Problémy s učením

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 11. 07. 2014, Aktualizováno: 22. 01. 2021

Pokud byste se chtěli v souvislosti s problémy s učením u dítěte na cokoli zeptat renomovaného odborníka, pošlete svoji otázku na e-mail [email protected]. Odpověď pro vás zdarma zajistíme, zašleme vám ji e-mailem a anonymně bude zveřejněna na portálu.

O problematice se dočtete v článku Problémy s učením

Na dotazy odpovídá speciální pedagožka PaedDr. Drahomíra Jucovičová. 

Dcera je dyskalkulik, škola nespolupracuje na indiviuálním plánu

Moje dcera chodí do osmé třídy základní školy. Škola nás poslala do pedagogicko-psychologické poradny, protože dcera má problémy s matematikou. Poradna usoudila, že je dcera dyskalkulik a nemá logickou paměť. Škola vypracovala individuální plán, který nedodržuje. I přes mé návštěvy ve škole a hovory s učiteli na toto téma stále jen opakují, že dcera nemá na víc než na trojky a čtyřky. Dceři pomáhám, každý den s ní učivo probírám. I přes to, že se látku naučí, když píšou písemnou práci, dostane špatnou zámku. Dle individuálního plánu u ní má být zohledňován ústní projev před písemným, ale ne před třídou, což se ani v jednom předmětu neděje. Již si nevím rady a někdy už jsem zoufalá. Když jsem v pedagogicko-psychologické poradně řekla, že škola nespolupracuje, jen krčili rameny. Prosím o radu, na koho se mám obrátit.

Dyskalkulie patří k závažným poruchám učení s negativním dopadem nejen na matematiku. Pokud byl dceři vystaven odborný posudek k integraci do běžné třídy základní školy, má tato škola povinnost zajistit dívce nejen zohlednění, ale i speciální péči – ta by rozhodně neměla skončit vypracováním individuálního vzdělávacího plánu (i když i jeho zodpovědné vypracování je často náročné). To vyplývá i z aktuálně platných školských předpisů.

Uvádíte, že dcera se doma látku naučí, a ve škole přesto dostává špatnou známku. Víte proč? Máte možnost vidět tyto práce a víte, v čem dcera chybuje? Je potřeba zjistit, zda je to důsledek pomalejšího tempa, zvýšeného stresu, pouze drobné chybovosti, chybovosti v numerice – ale ne ve „vyšší“ matematice (dcera zvládá postupy, ale selhává v numerických výpočtech – to je časté u operacionální dyskalkulie), nebo skutečně matematiku neovládá? U dyskalkulie bývá často nutné nejen rozvolnění učiva (vzdělávacího obsahu), ale mnohdy i jeho redukce (podle konkrétního typu dyskalkulie a stupně poruchy). Případná redukce učiva musí být v doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a rodič s touto redukcí učiva musí souhlasit (stvrzuje ji podpisem individuálního vzdělávacího plánu, jeho kopii je dobré mít u sebe).

Takže nejdříve bych se snažila přijít na to, proč se dceři při písemných pracích ve škole nedaří. Pokud nemáte možnost písemné práce vidět, vyžádejte si je. Případně požádejte pedagogicko-psychologickou poradnu o kontrolní vyšetření, tam by vám měli pomoci zjistit, v čem je problém.

Ve škole byste se mohla obrátit na výchovnou poradkyni, případně na školní psycholožku nebo speciální pedagožku, či na vedení školy. Ze schůzky by bylo dobré požadovat písemný zápis. Ten by vám mohl v budoucnu posloužit i jako podklad pro případnou stížnost adresovanou české školní inspekci.

Je možné, že hodnocení v matematice skutečně odpovídá dceřiným schopnostem. Zohledňování projevů specifické poruchy učení neznamená nadhodnocování výkonů dítěte – to ale za předpokladu, že jsou dítěti vytvořeny podmínky pro to, aby mohlo podávat výkony nezkreslené negativními dopady dané specifické poruchy. Teprve pak je objektivní i hodnocení výkonu. Škola by tedy měla to, co uvede do individuálního plánu, také realizovat. Zodpovědnost pak padá na ředitele školy.

Autor/ka
Redakce portálu Šance Dětem

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Píšící dívka